Obec Plevník-Drienové, ako správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti a dane za psa, u ktorých v priebehu minulého roka 2019 (t.j. od 01.01.2019 do 31.12.2019) vznikla, zmenila sa, alebo zanikla daňová povinnosť (t.j. kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, nájomná zmluva, ukončenie nájmu, vydané stavebné povolenie, vydané kolaudačné rozhodnutie) k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Plevník-Drienové sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Zb.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podať riadne alebo čiastkové daňové priznanie do 31.januára 2020. K podaniu daňového priznania - dane z nehnuteľnosti je potrebné predložiť Rozhodnutie o povolení vkladu (originál) z Okresného úradu, katastrálny odbor Považská Bystrica, príp. list vlastníctva, nájomnú zmluvu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie…

Daň za psa - ak vlastníte psa staršieho ako 6 mesiacov alebo príp. ak daňová povinnosť za psa zanikla ste povinní podať daňové priznanie.

Dnes na liste v kalendári prvý deň je v januári, preto verný starým zvykom pripájam sa k vinšovníkom a prajem Vám v novom roku úspech v každom žitia kroku, všetko čo si srdce želá, zdravia, šťastia a lásky veľa - to vám starosta želá.

Dobrý deň vážení spoluobčania, priatelia                                             

dovoľte mi, prihovoriť sa k vám v tento prvý deň nového roku 2020, kedy si zároveň pripomíname aj 27.výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Všetci z nás sme zas o ďalší rok starší, múdrejší, bohatší o nové skúsenosti a zážitky. Dúfam, že rok 2019 s ktorým sme sa v noci rozlúčili bol pre vás úspešný a vnímate ho pozitívne. Bol však aj rokom, v ktorom každého z nás postretli rôzne prekážky, problémy a starosti. Viem, že na každého z nás aj v tomto roku čaká veľa práce, povinností a starostí každého druhu, či už doma v rodine, v práci, ale aj u nás v dedine. Určite, ale na nás  čakajú aj dni plné radosti, šťastia, pokoja a dobrej nálady, ktorých verím že bude väčšina.  Prežili sme najkrajšie sviatky v roku, počas ktorých sme si oddýchli od každodenných starostí a povinností, mali sme k sebe bližšie a správali sa  akosi lepšie. Vyskúšajme si čaro Vianoc a ich hodnoty preniesť aj do ostatných dní tohto roku.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.2019 rozhodnutím č.351/2019 Z.z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29.februára 2020.

Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený, spolu s ďalšími informáciami o konaní volieb sa dozviete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR, alebo po kliknutí na nasledovný odkaz : http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením §47 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Poštová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: Obec Plevník-Drienové, 01826 Plevník-Drienové 255

Dňa 5.9.2019 sa v našej obci uskutočnil 6.ročník Olympiády seniorov, na ktorej sa zúčastnilo 29 družstiev z okresu Považská Bystrica (takmer 300 súťažiacich seniorov). Hlavným organizátorom tohto krásneho podujatia bol Okresný úrad v Považskej Bystrica a spoluorganizátorom bola aj naša obec, ktorá na súťaž postavila tiž svoje družstvo a jednotlivý členovia svojími výkonmi a účasťou prispeli k úžasnej atmosfére a priebehu tejto olympiády. Za krásneho slnečného počasia sa uskutočnilo úžasné podujatie, kde sa stretlo veľa dobrých ľudí a priateľov a ktorí sa držali olympijského hesla : "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!". Zúčastnení seniori svojou účasťou túto olympijsku myšlienku podporili, za čom im partí naša úcta a vďaka.

 

Videozostrih z olympiády si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz :  https://www.youtube.com/watch?v=_YRglNWD_Vw&feature=share&fbclid=IwAR0HTrjuCPol3gcgo7Oh9O06geYTLQj8rt_s07uQwZ-snCZlGGhhq1ksOWA

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu". Príručka nadväzuje na materiál pôvodne vytvorený pre mesto Bratislava a známy pod názvom "Waste for Dummies". Príručka vzbudila obrovskú pozornosť verejnosti a postupne o takýto dokument prejavili záujem aj ďalšie samosprávy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť organizácii INCIEN pomocnú ruku a výsledkom je unikátny vzdelávací materiál, ktorý môžu využiť samosprávy i verejnosť po celom Slovensku.

Aktuálnu príručku sme vytvorili v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v partnerských samosprávach. Bezplatne si ju môžete stiahnuť na stránke www.naturpack.sk po kliknutí SEM.

Radi by sme Vás touto cestou požiadali o súčinnosť pri šírení príručky "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu" prostredníctvom Vašich webov a sociálnych sietí.

Pre našu obec platí príručka, ktorú si môžete pozrieť kliknutím SEM.

Videoreportáž nájdete po kliknutí SEM alebo na odkaze: https://youtu.be/5M1mQU7nZvM

Tím NATUR-PACK