tatarkaPropozície XVI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže
O CENU  DOMINIKA TATARKU
 
Cieľ:
Motivovať deti, mládež a dospelých vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu  ich tvorby.
 
Vyhlasovateľ:
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové
Obec Plevník-Drienové

separovany zberOznamujeme Vám, že na základe dohody so zberovou spoločnosťou s účinnosťou od dnešného dňa rozširujeme vrecový separovaný zber aj o terapaky a kovové obaly (plechovice). Tento druh odpadu môžete zbierať a odovzdávať vo vreciach určených na plasty, teda v odovzdávaných vreciach môžu byť plasty, tetrapaky a plechovice spoločne. Obaly z tetrapakov odovzdávajte opláchnuté a pokiaľ je to možné stlačte ich objem na minimum. Sklo sa odovzdáva do zelených zberných nádob umiestnených za poštou, nefunkčné a nepotrebné elektrospotrebiče na zberné miesto za poštou a textil do zberných nádob pred bývalou kaviarňou. Prehľad odpadov, ktoré sa do vriec odovzdávajú si môžete pozrieť na letáku nižšie.

denmatiekObecný úrad a komisia pre kultúru, šport a školstvo Vás srdečne pozýva na program venovaný Dňu matiek. Program sa uskutoční v kultúrnom dome dňa 13.5.2018 , t.j. v nedeľu so začiatkom o 17,00 hod. Program si pre Vás pripravil deti MŠ a ZŠ, gitaristky Drienky a DH Hoľazňanka. Príďte s nami spoločne osláviť Deň matiek, srdečne sa na všetkých tešíme.