Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na jednom mieste a to kliknutím na nasledovný odkaz : https://korona.gov.sk/.

Optarenia platné od 17.5.2021 pre okres Považská Bystrica nájdete akj kliknutím na odkaz : https://automat.gov.sk/

Prinášame Vám aj výsledky doterajších testovaní na COVID-19 v roku 2021 v našej obci :

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR V našej obci sa môžete sčítať na obecnom úrade alebo s pomocou mobilného asistenta o ktorého môžete požiadať na tel.042/4382180. Viac informácií na www.scitanie.sk a TU.

Pri príležitosti Dňa Zeme sme v obci každoročne organizovali tradičnú jarnú brigádu spojenú s upratovaním a skrášľovaním prírody a priestorov v obci. Vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam v súvislosti s ochorením Covid19 nebudeme tento rok túto akciu hromadne organizovať. Chceme ale poprosiť a budeme vďačný ak by ste mali individuálne záujem, môžete sa pričiniť o skrášlenie našej obce napr.vyčistením rigola pred svojím RD, potoka, prírody alebo inej činnosti, prípadne sa môžete ozvať na obecný úrad, kde by sme upresnili vykonávanú činnosť a miesto. Obec zabezpečí vrecia a odvoz odpadu. ĎAKUJEME.

Na území obce Plevník-Drienové je zavedený vrecový triedený zber separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje každý mesiac podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Oproti minulým rokom dochádza k zmene zberu papiera a to tak, že sa bude zbierať len 4x za rok (nie každý mesiac) na základe upresneného harmonogramu zberovou spoločnosťou uvedeného nižšie.

Vzhľadom k problémom s vrecami na separovaný odpad Vám oznamujeme, že od nového roka si tieto vrecia budú občania bezplatne preberať na obecnom úrade a to najskôr od 25.januára dokedy by nám ich zberová spoločnosť mala dodať.

Presný ročný harmonogram vrecového zberu separovaného odpadu na rok 2021 si môžete pozrieť TU.