Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu". Príručka nadväzuje na materiál pôvodne vytvorený pre mesto Bratislava a známy pod názvom "Waste for Dummies". Príručka vzbudila obrovskú pozornosť verejnosti a postupne o takýto dokument prejavili záujem aj ďalšie samosprávy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť organizácii INCIEN pomocnú ruku a výsledkom je unikátny vzdelávací materiál, ktorý môžu využiť samosprávy i verejnosť po celom Slovensku.

Aktuálnu príručku sme vytvorili v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v partnerských samosprávach. Bezplatne si ju môžete stiahnuť na stránke www.naturpack.sk po kliknutí SEM.

Radi by sme Vás touto cestou požiadali o súčinnosť pri šírení príručky "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu" prostredníctvom Vašich webov a sociálnych sietí.

Pre našu obec platí príručka, ktorú si môžete pozrieť kliknutím SEM.

Videoreportáž nájdete po kliknutí SEM alebo na odkaze: https://youtu.be/5M1mQU7nZvM

Tím NATUR-PACK
 

 

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR V našej obci sa môžete sčítať na obecnom úrade alebo s pomocou mobilného asistenta o ktorého môžete požiadať na tel.042/4382180. Viac informácií na www.scitanie.sk a TU.

Oznamujeme Vám, že celoplošné testovanie na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11. v kultúrnom dome, kde budú pripravené dve odberné miesta. Testovanie bude prebiehať podľa časového harmonogramu, ktorý si múžete pozrieť TU.

V dňoch 30.10 a 1.11.2020 a 7-8.11.2020 sa v priestoroch nášho kultúrneho domu uskutočnili 2.kolá celoplošné testovanie COVID-19, ktorého sa zúčastnilo v 1.kole celkovo 1231 občanov a to nielen z našej obce a z toho bolo 20 pozitívnych (1,62%) a v druhom kole 1162 občanov, z ktorých bolo 10 pozitívnych (0,86 %). Chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že uvedené celoplošné testovanie v našej obci sme zvládli. Zvlášť chcem poďakovať zdravotníkom z našej obce a to MUDr.Rastislavovi Butkovi, MUDr.Antonovi Ďurkechovi, jeho manželke MUDr.Zuzane Ďurkechovej a MUDr.Ľubošovi Ďurkechovi, ktorí nezištne spolu so zdravotnými sestrami, členmi obnoveného spolku Slovenského Červeného kríža v našej obci, členmi DHZ, vojakmi, policajným zborom  a ostatnými dobrovoľníkmi vytvorili výborný kolektív, čo sa prejavilo v tom, že počas priebehu testovania nenastali žiadne problémy a občanov sme vybavovali priebežne. Samozrejme treba poďakovať aj vám občanom, za vašu disciplinovanosť, pokoj a dodržiavanie prijatých opatrení a odporúčaní.  Prajem všetkým hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku, pokoj a porozumenie.  ĎAKUJEM.

Miroslav Kremeň, starosta obce

Oznamujeme Vám, že II.kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 7.11. a v nedeľu 8.11. v kultúrnom dome, kde budú pripravené dve odberné miesta. Testovanie bude prebiehať podľa časového harmonogramu, ktorý si môžete pozrieť TU.

Usmernenia a odporúčania :

  • Druhého kola testovania sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré sa nezučastnili prvého kola testovania.
  • Druhého kola testovania sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo lekárom pre deti a dorast.
  • Osoby, ktoré prekonali Covid-19, sa nemusia testovať, v prípade, že sa 8. novembra 2020 vedia preukázať potvrdením starým maximálne 90 dní (to znamená s dátumom 11.8.2020 a neskôr).
  • Časový harmonogram je nastavený tak, aby sa stihli otestovať všetci občania našej obce. Žiadame o jeho dodržiavanie, čím sa zníži čakacia doba na samotné testovanie.
  • V prípade, že Vám nevyhovuje stanovený harmonogram podľa čísla RD, testovania sa môžete zúčastniť v sobotu a v  nedeľu po 19,00 hod. V tomto čase sa testovania môžu zúčastniť aj osoby, ktoré v obci nemajú trvalý alebo prechodný pobyt.
  • O situácií na odbernom mieste Vás budeme priebežne informovať miestnym rozhlasom.
  • Na testovanie si so sebou prineste certifikát z prvého kola testovania, občiansky preukaz, deťom bez OP zoberte kartičku poistenca a odporúčame aj vlastné papierové vreckovky.
  • Dodržujete pokyny organizátorov a potrebné vzájomné odstupy počas čakania na testovanie. Správajme sa k sebe ohľaduplne, rešpektujme prijaté nariadenia a odporúčania a tým sa nám spoločne podarí ľahšie zvládnuť nasledujúce dni a týždne.