Návrh VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda

Uverejnené: 21. august 2018

Obecný úrad zverejňuje v záložke "Tlačivá a dokumenty - obecné dokumenty" návrh VZN č.1/2018 o organizácii miesteneho referenda.