Harmonogram zberu a odvozu separovaného odpadu v roku 2019

Uverejnené: 07. január 2019

 

PAPIER:

  • patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal,
  • do vriec nepatrí : znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán, obaly od vajíčok, obaly z masla a rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera.

PLASTY, TETRAPAKY A PLECHOVICE:

  • patria sem: PET fľaše, plastové tašky a vrecká, neznečistené plastové obaly od kozmetiky, plastové obaly od aviváže a pracích prostriedkov, ostatné plastové obaly a fólie
  • tiež sem patria: neznečistené viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, a pod.,plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky

Poznámka : Zber tetrapakov prebieha žiakmi celoročne aj v našej základnej škole.

  • do vriec nepatrí : znečistené plasty, fólie, tetrapaky a plechovice, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr.chemikálií), plasty s prímesami iných materiálov (napr.hračky), guma, molitan, polystyrén, plexisklo, hadice, autoplasty, žaluzie a kovové obaly kombinované s inými materiálmi.

Na textil a šatstvo je zrušený vrecový mesačný zber, ale takýto odpad môžete odovzdať do zberných nádob pred obecným úradom, resp.jeho celoobecný zber bude vopred oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.

 

Na sklo sú v obci umiestnené aj zelené zberné nádoby s označením „ SKLO “

 

Zber ostatných zložiek komunálneho odpadu (napr. stavebný odpad, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a iné) bude vopred oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.