Návrh VZN č.2/2019 o výške mesačného príspevku v MŠ

Uverejnené: 27. november 2019

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 6 ods.3 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Návrh VZN č.2/2019 si môžete pozrieť TU.