Návrh VZN č.3/2019 o miestnych daniach

Uverejnené: 27. november 2019

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 6 ods.3 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Plevník-Drienové. Návrh VZN č.3/2019 si môžete pozrieť TU.