Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

Uverejnené: 27. november 2019

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 9 ods.2 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Rozpočtu obce na roky 2020-2022. Návrh rozpočtu si môžete pozrieť TU.