Prerušenie prevádzky školských zariadení v obci

Uverejnené: 12. marec 2020

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu a preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom udeľuje riaditeľka ZŠ riaditeľské voľno na piatok 13.3.2020.

Na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 prerušuje sa prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a školskej jedálne v našej obci na 14 dní a to od pondelka 16.3.2020 do piatku 27.3.2020 vrátane.

Odporúčame občanom, žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webovú stránku ZŠ, MŠ, obce ako aj webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk, webstránku Ministerstva zdravotníctva SR: www.health.gov.sk, Ministerstva školstva SR www.midedu.sk a priebežne sa oboznamovať s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19.