Návrh VZN č.2/2020 o podmienkach držania psov na území obce

Uverejnené: 10. jún 2020

Obecný úrad v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadena obce č.2/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Plevník-Drienové. Tento návrh si môžete pozrieť TU.