Dnes: Vladislav Zajtra: Edita

kalendar  KALENDÁR PODUJATÍ

Kultúrny dom

Dokumenty:
Prevádzkový poriadok KD
Príloha č.1 - cenník nájmu KD
Príloha č.2 - zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov KD
Príloha č.3 - nájomná zmluva KD
 
 
Cenník nájmu
Prenájom priestorov KD do 6 hod
 1. Miestne organizácie 50,00 €
 2. Cudzie organizácie 100,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 50,00 €
 4. Cudzí občania, podnikatelia 100,00 €
Prenájom priestorov nad 6 hod (celodenná akcia)
 1. Miestne organizácie 70,00 €
 2. Cudzie organizácie 150,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 70,00 €
 4. Cudzí občania 150,00 €
Príplatky za:
 1. Používanie kuchyne a riadu občanom s trvalým pobytom zdarma
 2. Používanie kuchyne a riadu cudzím občanom a podnikateľom 20,00 €
 3. Vykurovanie KD u akcii do 6 hod. 15,00 €
 4. Vykurovanie KD u akcii nad 6 hod. 30,00 €
 5. Upratovanie priestorov KD bez kuchyne 20,00 €
 6. Upratovanie priestorov KD vrátane kuchyne 30,00 €
 7. Poškodenie vybavenia, riadov v KD podľa cenníka na OcÚ
Poznámka:
Krátkodobá akcia miestnych organizácii a zložiek (schôdze a pod.) bez obchodných (zárobkových ) aktivít – bez poplatku za nájom.
Od platenia príplatkov sú oslobodené miestne organizácie a smútočné akcie – kary.
O prenájme priestorov KD sa medzi prenajímateľom a nájomcom spíše zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov (príloha č.2), kde budú uvedené všetky skutočnosti ohľadom prenájmu priestorov KD. 
 
1 2 3