Obecná rada
1. Muráňová Jana
2. Slaninka Tibor, Ing.
3. Kušnier Milan
   
Komisia pre financie, obecný majetok, rozvoj a podnikanie
1. Kretik Rastislav, Ing.
2. Ďurkech Michal, Ing.
3. Urík Jaroslav
4. Kremeňová Milena, Ing.
   
Komisia pre ochranu ŽP, verej.poriadok a pôdohospodárstvo
1. Slaninka Tibor, Ing
2. Dodek Michal, Ing
3. Harišová Alica, JUDr.
4. Smädiš Miroslav, Bc.
5. Nemčíková Mária
   
Komisia pre školstvo, kultúru a šport 
1. Muráňová Jana
2. Smatana Vladimír, Bc
3. Smataníková Dagmara PaeDr.
4. Drblík Miroslav, Mgr.
5. Michálková Laura
   
Sobášiaci
1. Kremeň Miroslav
2. Muráňová Jana
   
Komisia pre výstavbu, dopravu, územné plánovanie a bytovú politiku
1. Milan Kušnier
2. Slaninka Tibor, Ing.
3. Šaradín Robert, ing.arch
4. Adamac Félix
5. Francová Alena
   
Komisia pre sociálno-zdravotnú starostlivosť
1. Jantošová Soňa
2. Urík Juraj
3. Bačík František
4. Karcolová Jana
5. Michálková Viera
   
Komisia pre ochranu verejného záujmu
1. Muráňová Jana
2. Ďurkech Michal, Ing.
3. Dodek Michal, Ing.