Kultúrne zložky

Občianske združenie Spievanka Ďakuje všetkým , ktorí venovali svoje 2% z daní na rozvoj našej kultúrnej činnosti pre DH Hoľazňanku a DFS, FS Dúbravček a ĽH Dúbravienku.

Veľmi si to vážime a tieto finančné prostriedky budú použité na činnosť  dychovej hudby a folklórneho súboru.

 

Štatutárka OZ Spievanka

Jana Muráňová

Dychová hudba Považská Veselka vznikla v máji roku 2011 na podnet  mladých hudobníkov z Plevníka-Drienového ako amatérske hudobné teleso za účelom uplatniť hráčske a individuálne schopnosti mladých ľudí z okolia Považskej Bystrice v hre na dychové nástroje.  Vďaka ústretovosti ZUŠ v Považskej Bystrici a pomoci p.riaditeľa Mgr. Michala Brósku sme mohli začať svoju činnosť. DH tvorí 13 hudobníkov a 4 speváci.

Detský folklórny súbor Dúbravček vznikol v januári roku 1999 z podnetu p. Jany Muráňovej. Prvým domovom pre detský súbor Dúbravček bola Základná škola Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom, spolu s vedením – p. riaditeľkou PaedDr. Dagmarou Smataníkovou.Od roku1999 prešlo súborom veľmi veľa detí z našej obce, dokonca ho navštevovali i deti, ktoré dochádzali z Považskej Bystrice a Kostolca.

holaznaka

Najstarší doteraz známy záznam o existencii a o organizovanom dychovom prejave v Plevníku - Drieňovom sa viaže k roku 1924. V tomto roku vznikla dychová hudba pri hasičskom zbore. Hrávali v nej Gašpar Kremeň /krídlovka/, Ladislav Čerňan /krídlovka, Mikloš Minárik /krídlovka/, Pavol Haľama /barytón/, Justín Hatáš /bas-krídlovka/, Ľud-vík Honek /es-trúbka/, Ľudvík Pavlína /bas/, Michal Iľko /bubny/, Urban Turčáni /es-kla-rinet/ a p.Chabera /b-klarinet/- ten bol zároveň aj kapelníkom. Táto hudba skončila svoje pôsobenie okolo roku 1930.