Matica slovenská

V nasledujúcich súboroch si môžete prečítať obsah jednotlivých čísel bulletinu Manínka vydávaného Miestnym odborom Matice slovenskej v Plevníku-Drienovom - ročník 2010.

V nasledujúcich súboroch si môžete prečítať obsah jednotlivých čísel bulletinu Manínka vydávaného Miestnym odborom Matice slovenskej v Plevníku-Drienovom - ročník 2011.

 

Matica slovenská mala záujem na tom, aby aj obce sa stali jej členmi a boli činné na budovaní a udržovaní národného povedomia. Výzvu Matice slovenskej prijali zastupiteľstvá obcí Plevník i Drieňové a od roku 1928 obe obce boli členmi Matice slovenskej. Žiaľ táto skutočnosť nebola zapísaná do obecnej kroniky, podobne ako založenie miestneho odboru Matice slovenskej. Presný dátum teda nie je doložený, dá sa však podkladové vyvodiť rok založenia, ktorým je rok 1942.