Kalendár podujatí

KALENDÁR

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH AKCII

V OBCI PLEVNÍK-DRIENOVÉ V ROKU 2020     

             

Január

 • Hokejbalový turnaj Dolina Cup (4.1.2020)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (24.1.2020)
 • Novoročný koncert DH Hoľazňanky (26.1.2020)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (31.1.2020)


Február

 • Folklórny ples FS Dúbravček (1.2.2020 v PB)
 • Fašiangy v obci – sprievod masiek, obecná zabíjačka, veselica (8.2.2020)
 • Valentínsky ples DHZ  V KD (15.2.2020)

Marec

 • Jozefovský výstup na Havraniu skalu - najvyšší vrch v našej obci – 835 mnm (21.3.2020 – ZRUŠENÉ)
 • Deň Zeme (4.4.2020 - ZRUŠENÉ)

Apríl

 • Veľkonočné popoludnie – kultúrny program v KD (12.4.2020 – ZRUŠENÉ)
 • Stavanie obecného mája , spojené s oslavami oslobodenia obce, MŠ,ZŠ,DH Hoľazňanka, DHZ (30.4.2020)

Máj

 • Deň matiek – kultúrny program v KD- (10.5.2020)
 • Literárna súťaž o cenu Dominika Tatarku – vyhodnotenie v KD (22.5.2020)

Jún

 • MDD detí MŠ a ZŠ
 • Branný viacboj kynológov (jún 2020)

Júl

 • Futbalové turnaje žiakov a mužov TJ Plevník-Drienové o pohár starostu obce (11-12.7.2020)
 • Hody v časti obce Dolina, pri kaplnke Panny Márie (26.7.2020)
 • Dychfest DH Hoľazňanka a hostí – tentoraz na Doline (26.7.2020)

August

 • Obecné hody  (15-16.8.2020)


September

 • Expedícia Perzeidy astronomického klubu J.Bardyho – pri pamätníku v obci Vrchteplá
 • Olympiáda seniorov


Október

 • Posedenie so staršími občanmi v KD - mesiac úcty k starším (11.10.2020)
 • Benefičný koncert nadácie „Naša Martinka“

November

 • Katarínska zábava TJ (28.11.2020)

December

 • Vianočná besiedka detí, rodičov a priateľov MŠ v KD (10.12.2020)
 • Vianočné trhy v ZŠ  (11.12.2020)
 • Obecné vianočné trhy (12.12.2020)
 • Otvorenie obecného betlehemu (19.12.2020)
 • Tradičná vianočná nedeľa, jasličková pobožnosť – vianočný program (25.12.2020)
 • Hokejbalový turnaj Snipers cup Otvorenie obecného betlehemu (26.12.2020)
 • Silvestrovský výstup na Malý Manín (31.12.2020)

 

Termíny jednotlivých akcií budú ich organizátormi priebežne upresňované.