Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov

Uverejnené: 04. apríl 2019

Projekt 1