Zmluvy 2011

 Zmluvy  vystavené a platné v roku 2011 - zmluva sa vám zobrazí po kliknutí na zvýraznený text.

 

číslo zmluvy zverejnená partner - dodávateľ predmet zmluvy suma v EUR
KaHR-22VS-0801/0034/57 15.2.2011 Slov.inovač. a energ. agentúra Dodatok č. 2 o poskytnutí NFP - verejné osvetlenie 63349,04
Kúpna zmluva 16.2.2011 Ing. Kováčik V., Michalec P. predaj obecných pozemkov 401,31
? 1.2.2008 TES MEDIA s.r.o. ŽIlina zmluva o prenájme káblovky v texte
1/2011 21.2.2011 Elektromont Plevník údržba verej.osvetlenia a rozhlasu v texte
2/2011 21.2.2011 KOPEX PB správa webu v texte
? 1.3.2011 Archa s.r.o. PB správa pohrebiska 230,00
15/004/11 23.3.2011 DEXIA BAnka úverová zmluva - centrum 455382,49
Z2214012024201 18.4.2011 MVaRR SR Zmluva o poskytnutí NFP 461127,77
DZ221401202420101 18.4.2011 MVaRR SR Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP 455382,49
Dohoda 10/§50i/2011 20.4.2011 ÚPSVaR príspevok na zamestnanosť 19547,76
KaHR-22VS-0801/0034/57 7.6.2011 Slov.inovač. a energ. agentúra Dodatok č. 3 o poskytnutí NFP - verejné osvetlenie 66683,23
Kúpna zmluva - Sedliak 07.08.2011 Sedliak, Sedliaková predaj obecných pozemkov 262.-
Kúpna zmluva - Kamas 30.08.2011 Kamas Jakub nákup pozemkov obcou 808,20
KaHR-22VS-0801/0034/57 25.1.2011 Slov.inovač. a energ. agentúra Dodatok č.1  
Z2214012024201 5.9.2011 MVaRV SR Dodatok č. DZ221401202420102  
71-II-501-KZ/2010 02.11.2011 Železnice SR predaj obecných pozemkov 1648,23
7800001 17.11.2011 Pôdohosp. platobná agentúra Zmluva o NFP-viacúčelové ihrisko 45999,12
Darovacia zmluva 29.11.2011 občania darovanie pozemkov obci  
5022-2011 11/2011 EKORPO PB audit 360,00
5023-2011 11/2011 EKORPO PB audit 120,00