Faktúry odberateľské 2011

Úplná faktúra sa zobrazí po kliknutí na zvýraznený text - číslo faktúry

 

číslo FA Odberateľ predmet a účel faktúry vystavené zaplatené suma
1/2011 Pálenica vývoz fekálií 21.1.   103,56
2/2011 školská bytovka
vývoz fekálií
21.1.   49,80
3/2011 OSBD
vývoz fekálií
21.1.   92,90
4/2011 Pálenica
vývoz fekálií
21.1.   103,56
5/2011 bytovka 249
vývoz fekálií
3.2.   83,00
6/2011 Eurobuiding BA dopravné 21.1.   207,99
7/2011 ZŠ Plevník stravné 31.1.   157,92
8/2011 Pálenica PB vývoz výpakov 28.2.   94,93
9/2011 OSBD PB vývoz fekálií 28.2.   55,74
10/2011 ZŠ Plevník vývoz fekálií 3.2.   42,84
11/2011 Školská bytovka vývoz fekálií 28.2.   66,40
12/2011 Školská bytovka vývoz fekálií 12.3.   41,50
13/2011 ZŠ Plevník vývoz fekálií 3.3   25,86
14/2011 ZŠ Plevník stravné 28.2   150,08
15/2011 bytovka 249 vývoz fekálií 21.3   8,30
16/2011 Doprastav nájomné za rok 2011 23.3.   12384,22
17/2011 Herlena Ďurkechová nájomné za 1Q/2011 23.3.   144,39
18/2011 Coop Jednota Krupina nájomné za predajňu 1Q/2011 23.3   702,88
19/2011 Diplomatic, Beluša doprava Aviou 31.3.   452,82
20/2011 Diplomatic , Beluša doprava Aviou 5.4.   153,96
21/2011          
22/2011 OSBD PB vývoz fekálií 28.4.   65,03
23/2011 ZŠ Plevník vývoz fekálií 19.4.   42,84

24/2011

Reming Consult overovanie podpisov 29.4.   204,50
25/2011 Školská bytovka vývoz fekálií 20.4.   58,10
26/2011 Pálenica Plevník vývoz výpalkov 29.4.   17,26
32/2011 Diplomatic Beluša doprava Aviou 29.5.   1006,26
42/2011 Diplomatic Beluša doprava Aviou 30.6.   1459,11