Miroslav Kremeň 

 Miroslav Kremen

042/4328180
0903791689
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 602

 

Jana Muráňová, zástupca starostuosoba

0907697444
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 156
člen obecnej rady, predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport a komisie na ochranu verejného záujmu 

 


Hlavný kontrolór obce:
Ing.Milan Kremeň

 

Viera Michálková,matrikárka, vybavuje matričnú agendu, osvedčovanie písomností, stavebnú agendu, príjem a výdaj písomností - podateľňa, archivácia, agenda ŽP – ochrana prírody a krajiny, evidencia obyvateľov, vyhlasovanie v miestnom rozhlase, nahlasovanie porúch TKR, MR a VO.

Alena Francová, referent pre oblasť odpadového hospodárstva, pozemkového vlastníctva, pokladňa, opatrovateľská služba, aktivačná činnosť, vyhlasovanie MR.

Ing. Milena Kremeňová, ekonóm obce, styk s bankami, eurofondy.

Mária Nemčíková, mzdy personalistika, dane, účtovníctvo.

 

Ján Kamas,vodič nákladnej dopravy

Jozef Stančo, údržbár budov a obsluha záhradnej techniky

Roman Kucharík, údržbár, vodič

 

Ľubica Kardošová, riaditeľka MŠ, učiteľka MŠ

Emília Ciprichová, učiteľka MŠ

Dagmar Mičúchová, učiteľka MŠ

Alena Ďurišová, učiteľka MŠ

Ľubica Tarabová, vedúca školskej kuchyne a jedálne

Marta Čerňanová, hlavná kuchárka

Jana Pajgerová, pomocná kuchárka

Lenka Práškováprevádzkový zamestnanec kuchyne

Monika Ďurkechová, školníčka

Kamila Adamcová, prevádzkový zamestnanec + výdaj desiatej žiakom v ZŠ

 
Obecná rada
1. Muráňová Jana
2. Slaninka Tibor, Ing.
3. Kušnier Milan
   
Komisia pre financie, obecný majetok, rozvoj a podnikanie
1. Kretik Rastislav, Ing.
2. Ďurkech Michal, Ing.
3. Urík Jaroslav
4. Kremeňová Milena, Ing.
   
Komisia pre ochranu ŽP, verej.poriadok a pôdohospodárstvo
1. Slaninka Tibor, Ing
2. Dodek Michal, Ing
3. Harišová Alica, JUDr.
4. Smädiš Miroslav, Bc.
5. Nemčíková Mária
   
Komisia pre školstvo, kultúru a šport 
1. Muráňová Jana
2. Smatana Vladimír, Bc
3. Smataníková Dagmara PaeDr.
4. Drblík Miroslav, Mgr.
5. Michálková Laura
   
Sobášiaci
1. Kremeň Miroslav
2. Muráňová Jana
   
Komisia pre výstavbu, dopravu, územné plánovanie a bytovú politiku
1. Milan Kušnier
2. Slaninka Tibor, Ing.
3. Šaradín Robert, ing.arch
4. Adamac Félix
5. Francová Alena
   
Komisia pre sociálno-zdravotnú starostlivosť
1. Jantošová Soňa
2. Urík Juraj
3. Bačík František
4. Karcolová Jana
5. Michálková Viera
   
Komisia pre ochranu verejného záujmu
1. Muráňová Jana
2. Ďurkech Michal, Ing.
3. Dodek Michal, Ing.

KALENDÁR

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH AKCII

V OBCI PLEVNÍK-DRIENOVÉ V ROKU 2020     

             

Január

 • Hokejbalový turnaj Dolina Cup (4.1.2020)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (24.1.2020)
 • Novoročný koncert DH Hoľazňanky (26.1.2020)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (31.1.2020)


Február

 • Folklórny ples FS Dúbravček (1.2.2020 v PB)
 • Fašiangy v obci – sprievod masiek, obecná zabíjačka, veselica (8.2.2020)
 • Valentínsky ples DHZ  V KD (15.2.2020)

Marec

 • Jozefovský výstup na Havraniu skalu - najvyšší vrch v našej obci – 835 mnm (21.3.2020 – ZRUŠENÉ)
 • Deň Zeme (4.4.2020 - ZRUŠENÉ)

Apríl

 • Veľkonočné popoludnie – kultúrny program v KD (12.4.2020 – ZRUŠENÉ)
 • Stavanie obecného mája , spojené s oslavami oslobodenia obce, MŠ,ZŠ,DH Hoľazňanka, DHZ (30.4.2020)

Máj

 • Deň matiek – kultúrny program v KD- (10.5.2020)
 • Literárna súťaž o cenu Dominika Tatarku – vyhodnotenie v KD (22.5.2020)

Jún

 • MDD detí MŠ a ZŠ
 • Branný viacboj kynológov (jún 2020)

Júl

 • Futbalové turnaje žiakov a mužov TJ Plevník-Drienové o pohár starostu obce (11-12.7.2020)
 • Hody v časti obce Dolina, pri kaplnke Panny Márie (26.7.2020)
 • Dychfest DH Hoľazňanka a hostí – tentoraz na Doline (26.7.2020)

August

 • Obecné hody  (15-16.8.2020)


September

 • Expedícia Perzeidy astronomického klubu J.Bardyho – pri pamätníku v obci Vrchteplá
 • Olympiáda seniorov


Október

 • Posedenie so staršími občanmi v KD - mesiac úcty k starším (11.10.2020)
 • Benefičný koncert nadácie „Naša Martinka“

November

 • Katarínska zábava TJ (28.11.2020)

December

 • Vianočná besiedka detí, rodičov a priateľov MŠ v KD (10.12.2020)
 • Vianočné trhy v ZŠ  (11.12.2020)
 • Obecné vianočné trhy (12.12.2020)
 • Otvorenie obecného betlehemu (19.12.2020)
 • Tradičná vianočná nedeľa, jasličková pobožnosť – vianočný program (25.12.2020)
 • Hokejbalový turnaj Snipers cup Otvorenie obecného betlehemu (26.12.2020)
 • Silvestrovský výstup na Malý Manín (31.12.2020)

 

Termíny jednotlivých akcií budú ich organizátormi priebežne upresňované.

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

1.krok otvorte Mapový portál https://mobec.sk/plevnikdrienove#base

1

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2: Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

2

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

3

Obr č.3: Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.

OBECNÝ ÚRAD                                                           

Plevník-Drienové č.255

PSČ: 018 26

IČO: 00317608

Tel.: 042 4382180

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce: Miroslav KREMEŇ

Tel.: 0903 791 689

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
Utorok nestránkový deň
Streda 8,00 - 12,00 13,00 - 16,30
Štvrtok 8,00 - 12,00 13,00 - 15,30
Piatok 8,00 - 12,00

Dokumenty:
Prevádzkový poriadok KD
Príloha č.1 - cenník nájmu KD
Príloha č.2 - zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov KD
Príloha č.3 - nájomná zmluva KD
 
 
Cenník nájmu
Prenájom priestorov KD do 6 hod
 1. Miestne organizácie 50,00 €
 2. Cudzie organizácie 100,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 50,00 €
 4. Cudzí občania, podnikatelia 100,00 €
Prenájom priestorov nad 6 hod (celodenná akcia)
 1. Miestne organizácie 70,00 €
 2. Cudzie organizácie 150,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 70,00 €
 4. Cudzí občania 150,00 €
Príplatky za:
 1. Používanie kuchyne a riadu občanom s trvalým pobytom zdarma
 2. Používanie kuchyne a riadu cudzím občanom a podnikateľom 20,00 €
 3. Vykurovanie KD u akcii do 6 hod. 15,00 €
 4. Vykurovanie KD u akcii nad 6 hod. 30,00 €
 5. Upratovanie priestorov KD bez kuchyne 20,00 €
 6. Upratovanie priestorov KD vrátane kuchyne 30,00 €
 7. Poškodenie vybavenia, riadov v KD podľa cenníka na OcÚ
Poznámka:
Krátkodobá akcia miestnych organizácii a zložiek (schôdze a pod.) bez obchodných (zárobkových ) aktivít – bez poplatku za nájom.
Od platenia príplatkov sú oslobodené miestne organizácie a smútočné akcie – kary.
O prenájme priestorov KD sa medzi prenajímateľom a nájomcom spíše zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov (príloha č.2), kde budú uvedené všetky skutočnosti ohľadom prenájmu priestorov KD. 
 
1 2 3 

V nasledujúcich súboroch je uložený Územný plán obce Plevník-Drienové schválený na zasadaní Obecného zastupiteľstvo dňa 21.7.2008 - Uznesenie č.5/2008 bod B. V uložených súboroch nájdete jednak mapy vo formáte A3, jednak mapy vo veľkom formáte. Vzn č. 1/2008 i správy projektujúceho útvaru. Súbory si môžete prezrieť na obrazovke (klik ľavým tlačítkom myši) alebo stiahnúť k sebe do počítača (klik pravým tlačítkom myši).

Dokumenty:
Mapy:
VPN - správa SaŽP
Širšie vzťahy
Prehľad stavebných a iných zámerov
Urbanizmus
VZN č.1/2008
Urbanizmus A3
Infraštuktúra
Infraštuktúra A3
Pôda
Pôda A3
Ochrana prírody
Ochrana prírody A3
Regulatívy
Regulatívy A3

 

Starosta obce
   
Miroslav Kremeň  Miroslav Kremen 042/4328180
0903791689
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 602
   
   
Poslanci obecného zastupiteľstva
  

Jana Muráňová,

zástupca starostuosoba

0907697444
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 156
člen obecnej rady, predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport a komisie na ochranu verejného záujmu 
  
Soňa Jantošováosoba 0905867413
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 232
predseda komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť
  
Ing.Tibor Slaninka  image003 0905939669
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 55
člen obecnej rady, predseda komisie na ochranu ŽP, verej.poriadok a pôdohosp. a člen stavebnej komisie
  
Ing.Michal Dodek  image005 0911852222
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 401
člen komisie na ochranu ŽP, verejný poriadok a pôdohospodárstvo a člen komisie na ochranu verejného záujmu
  
Ing.Rastislav Kretik  image007 0902757611
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 360
predseda komisie pre financie, obecný majetok, rozvoj a podnikanie 
  
Bc.Vladimír Smatana  image009 0908365042
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 144
člen komisie pre školstvo, kultúru a šport 
  
Ing.Michal Ďurkech  image011 0905185127
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 616
člen komisie pre financie, obecný majetok, rozvoj a podnikanie a člen komisie na ochranu verejného záujmu
  
Milan Kušnier  image013 0905980497
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 445
člen obecnej rady, predseda komisie pre výstavbu, dopravu, územné plánovanie a bytovú politiku
  
Juraj Urík        image015 0918709756
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 468
člen komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť

Obec Plevník-Drienové sa nachádza na severe Slovenska, na severo-východnej hranici Trenčianskeho kraja. Administratívne patrí do Trenčianskeho kraja, okresu Považská Bystrica. Od krajského mesta Trenčín je vzdialená 50 km a od okresného mesta je vzdialená cca 8 km. Územie sa nachádza na hranici so Žilinským krajom, jeho Bytčianskym okresom.

Obec Plevník-Drienové sa rozprestiera na ľavom brehu Váhu v južnej časti Bytčianskeho podolia v doline Drienovky. Západnú časť chotára tvoria náplavy Váhu a Drienovky, strednú - pahorkatinnú časť v Manínskych vrchoch tvoria druhohorné horniny s výraznými bradlovými tvrdošmi. Pohorie ,ktoré sa tiahne v katastri obce po jeho ľavej strane patrí do Súľovských vrchov,ktoré sú súčasťou Chránenej krajinej oblasti Strážovské vrchy. Chotár ma značné výškové rozdiely. Stred obce ma nadmorskú výšku 305m, pro brehu Váhu je to 290m a na Malom Maníne 812 metrov nad morom. Najvyšší bod je ale na hrebeni Hoľazní v nadmorskej výške 835m s názvom Havrania skala.

Katastrálne územie obce Plevník-Drienové tvorí ucelenú plochu s výmerou 13,02 km2. Počet obyvateľov je 1635 (stav k 31.12.2017).

 

Z histórie obce

Prvá písomná zmienka o obci Plevník-Drienové sa datuje od roku 1354 v spojitosti s Považskobystrickým panstvom, ktoré podľa písomných údajov jestvovalo od 14.storočia. Centrom panstva bol počas celého stredoveku až do konca 18.storočia Považský hrad. Obec sa začala tvoriť na vŕšku pod vrcholom Dúbravky, ako bolo zvykom v tejto dobe. Považská mala v II. polovici 14.storočia okolo 40 domov, Plevník asi päť a 20-40 obyvateľov. V tomto storočí sa rozšíril žľazový a pľúcny mor "Čierna smrť" ,ktorá vyľudnila celé osady a obce. Cesta pozdĺž toku Váhu bola známa ako obchodná aj vojenská - so smermi na Moravu, Poľska, Uhorska. Poloha bola teda veľmi výhodná. Obec bola evidovaná ako poddanská - žili tu len poddaní. Obyvatelia boli väčšinou pastieri,poľnohospodári a ovocinári. Plevník-Drienové vznikol zlúčením obcí Plevník a Drienové v roku 1952.

1. historický údaj sa zapísal brkom: PLEVNUK: ANNO DOMINI 1354.
Rok 1354 je aj rokom striedania sa dvoch hradných pánov na Bystrickom hrade. Cez osadu išla cesta vedúca na Bystricu. Hradní páni hradu Bystrica mali po celé stáročia veľký vplyv na okolie i na obce v blízkosti hradu.V roku 1439 mala osada už dnešné pomenovanie PLEWNYK a od roku 1598 sa v listinách píše ako PLEWNIK. Vtedy mala obec 27 domov.V 15. storočí na Považie vtrhli husiti. Opakovali sa nájazdy na osady i na Plevník. V roku 1432 bola Považská Bystrica aj okolité osady vypálené a o dva roky neskôr opätovne vyhorel aj Plevník. Obyvatelia utekali do lesov Malého a Veľkého Manína, kde sa skrývali pred nájazdmi a drancovaním.V roku 1435 vydal panovník Žigmund listinu, ktorou podporoval obyvateľstvo, osady a obce - teda aj Plevník, aby sa ľudia opäť usadili, postavili si domy a znovu zaľudnili dediny. Panovník odpúšťal mýto, dovolil loviť zver v lesoch. Vo Váhu mali obyvatelia dostatok rýb, v lesoch zver a využívali aj cestu cez Považie.V roku 1529 boli zase obe obce - Plevník aj Drienové vyplienené. Boli blízko Bystrického hradu a každý útok, nájazd na tento hrad zasiahli aj naše obce. Následky bojov rodu Podmanických a výbojné dejiny Bystrického hradu priamo pocítili obyvatelia Plevníka i Drienového.Postupne dedina rástla. V roku 1784 mala 66 domov, v roku 1828 mala 463 obyvateľov.Koncom 19. storočia zasiahla do názvu obce maďarizácia = PELYVÁS. Obyvatelia však volali dedinku po svojom Plevník.


Začiatky časti Drienové

V tesnej blízkosti, hneď za potokom sa začali stavať ďalšie domy. V roku 1458 sa po prvýkrát do listín zapísala obec DRIENOVÉ ako DRENOW. V súvislosti so založením osady Drienové nie je možné prehliadnuť, že v roku prvej písomnej správy o osade - v.r. 1458 - v ten istý rok kráľ Matej Korvín daroval hrad Bystrica Antonovi Podmanickému a odvtedy sa datuje storočné panstvo Podmanickovcov na Bystrickom hrade. Najstarším zemianskym rodom bol rod Erdohátovcov, o ktorom sa predpokladá, že vlastnili Drienové už v roku 1440. Od roku 1462 niesla obec názov DRENOWE a už roku 1479 mala úradný názov DRIENOWE, ktorý vytrval viac ako 300 rokov. V roku 1784 uvádzajú historické dokumenty názov DRJENOVE. Vynecháva sa dvojité w. Silný rozvoj obyvateľstva obec zaznamenala v 19.storočí - v roku 1890 mala už 260 obyvateľov. Osada počas svojho trvania patrila aj zemianskym rodinám Drienovským, Svidrgalovcom, neskôr panstvu Považská Bystrica. Počas maďarizácie sa zmenil aj jej názov na SOMFALU, neskôr na VÁGSOMFALU. V roku 1952 sa obe obce zlúčili. Už viac ako 50 rokov sú spolu, majú spoločnú históriu. Dnes miestna tabuľa označuje obec názvom Plevník-Drienové. Spoločná obec zaznamenala v druhej polovici 20. storočia ekonomický rozvoj a nárast počtu obyvateľov až na 1643. Súčastný počet obyvateľov je 1635.

Udalosti
 • 1354- 1.historický údaj Plevnuk anno domini 1354
 • 1432- nájazdy husitov ,vypálený Považský hrad a okolité dediny
 • 1529- Plevník vyplienení, boje rodu Podmanických
 • 1852- sceľovanie majetkov, väčšina zemianských majetkov prešlo do rúk boháča Poppera
 • 1889- požiar, podľahlo 90 domov
 • 1890- vybudvaná železničná zastávka
 • 1918- koniec I.sv vojny
 • 1927- zriadená trojtriedna škola
 • 1936- elektrifikácia obce
 • 1938- vyhlásená všeobecná mobilizácia
 • 1944- začala činnosť partizánskej skupiny
 • 1945- oslobodenie obce
 • 1950- zavedený rozhlas
 • 1960- otvorenie futbalového ihriska
 • 1988- vybudovaná pristávacia plocha pre malé lietadlá
 • 1991- návšteva prezidenta ČSFR Vacláva Havla
 • 1998- otvorenie lyžiarskeho vleku
 • 2004- 650.výročie prvej písomnej zmienky o obci Plevník
 • 2004- výstavba diaľnice D1
 • 2008- 550 výročie Drienového
 • 2008- schválenie územného plánu obce
 • 2010- rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • 2011- úprava verejných priestranstiev centra obce
 • 2011- výstavba viacúčelového ihriska
 • 2013- 100. rokov narodenia spisovateľa Dominika Tatarku
 • 2015- rekonštrukcia železničnej trate na rýchlosť 160 km/hod

Zmeny úradných názvov

Počas histórie obcí došlo niekoľkokrát k ich premenovaniu, koncom 19.str sa nevyhli pomaďarčeniu.

 • Plevník
  Plevnuk - od 1354
  Plewnyk - od 1439
  Plewnik - od 1598
  Pelyvás - koncom 19.str
 • Drienové
  Drenow - od 1458
  Drienowe - od 1479
  Drjenowe - od 1784
  Somfalu - koncom 19.str

Počet obyvateľov:

 • Plevník
  1869 - 375 obyvateľov
  1880 - 301 obyvateľov
  1890 - 353 obyvateľov
 
 • Drienové
  1869 - 193 obyvateľov
  1880 - 218 obyvateľov
  1890 - 260 obyvateľov
 
 • Plevník-Drienové
  1950 - 1279 obyvateľov
  1980 - 1643 obyvateľov
  1992 - 1564 obyvateľov
  2004 - 1599 obyvateľov

 

Tieto údaje boli čerpané z Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015-2025.

Autorom fotografií je Ing. Marián Mičúch.