Rozšírenie vrecového zberu o tetrapaky a plechovice - oznam PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 November 2017 12:46

Oznamujeme Vám, že na základe dohody so zberovou spoločnosťou s účinnosťou od dnešného dňa rozširujeme vrecový separovaný zber aj o terapaky a kovové obaly (plechovice). Tento druh odpadu môžete zbierať a odovzdávať vo vreciach určených na plasty, teda v odovzdávaných vreciach môžu byť plasty, tetrapaky a plechovice spoločne. Obaly z tetrapakov odovzdávajte opláchnuté a pokiaľ je to možné stlačte ich objem na minimum. Sklo sa odovzdáva do zelených zberných nádob umiestnených za poštou, nefunkčné a nepotrebné elektrospotrebiče na zberné miesto za poštou a textil do zberných nádob pred bývalou kaviarňou. Prehľad odpadov, ktoré sa do vriec odovzdávajú si môžete pozrieť na letáku nižšie.

Čítať celý článok...
 
Obchádzka a zmena zastávky autobusov smerom na Dolinu. PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 November 2017 13:39

Z dôvodu havarijného stavu mosta smerom na Dolinu Vám oznamujeme že po vzájomnej dohode obce, SAD Žilina a Okresného úradu v Považskej Bystrici sa mení trasa autobusov a zastávky smerom na Dolinu, kde od 13.11.2017 je odsúhlasená obchádzka po miestnej komunikácii okolo parku a futbalového ihriska a pozícia zastávky, ktorá bola pri kostole sa presúva na zastávku pri parku (pred p.Valjentom).

Ďakujeme za pochopenie.

 
Obchodná verejná súťaž - pozemky na IBV (pod pálenicou) PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 09 November 2017 07:40

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 67/2017 zo dňa 30.10.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj obecného majetku - časti pozemkov vytvorených z pôvodnej parcely KN-C 410/52 a KN-E 478/103 v k.ú. Plevník-Drienové určených v zmysle schváleného územného plánu obce na IBV.

Viac informácii a podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť TU.

 
Katarínska zábava, 25.11.2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 06 November 2017 06:52

 

Meniny má

Dnes: Eugen
Zajtra: Alžbeta

Počasie - Považská Bystrica

Kto je prítomný

Máme online 21 hostí