Obecné zastupiteľstvo PDF Tlačiť E-mail

Starosta, zástupca starostu, členovia Obecnej rady, zoznam poslancov a personálne obsadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve.

 

 

Starosta obce Kremeň Miroslav
Zástupca starostu Jana Muráňová
Obecná rada Jana Muráňová
Bc.Miroslav Smädiš
Ľubomíra Čičutová
Poslanci Obecného zastupiteľstva Félix Adamec
Ľubomíra Čičutová
JUDr. Alica Harišová
PhDr. Mária Jandová, PhD.
Soňa Jantošová
Ján Kuchár
Milan Kušnier
Jana Muráňová
Bc.Miroslav Smädiš

 

Pri Obecnom zastupiteľstve pracujú komisie v zložení:

 

Komisia pre financie, obecný majetok, rozvoj a podnikanie :

predseda:          JUDr.Alica Harišová

členovia:           PhDr.Mária Jandová, PhD., Ing.Milena Kremeňová, Jaroslav Urík

 

Komisia pre výstavbu, dopravu, územné plánovanie a bytovú politiku :

predseda:          Félix Adamec

členovia:           Milan Kušnier, Ing.arch.Róbert Šaradín, Ing.Pribina Janda, Alena Francová,

 

Komisia pre ochranu životného prostredia, verejný poriadok a pôdohospodárstvo :

predseda:          Miroslav Smädiš, Bc.

členovia:           Félix Adamec, Ján Kuchár, Pavol Bednár, Ing.Jana Delinová,

 

Komisia pre sociálno-zdravotnú starostlivosť :

predseda:          Soňa Jantošová

členovia:           PhDr.Mária Jandová, PhD., Jana Karcolová, František Bačík, Viera Michálková

 

Komisia pre školstvo, kultúru a šport:

predseda:          Jana Muráňová

členovia:           Ľubomíra Čičutová,  PaedDr. Dagmar Smataníková, Marián Turčáni, Bc. Miroslav Drblík, Bc.Vladimír Smatana

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

predseda:          Ľubomíra Čičutová

členovia:           JUDr. Alica Harišová, Milan Kušnier,