Územný plán obce Plevník Drienové PDF Tlačiť E-mail

V nasledujúcich súboroch je uložený Územný plán obce Plevník-Drienové schválený na zasadaní Obecného zastupiteľstvo dňa 21.7.2008 - Uznesenie č.5/2008 bod B. V uložených súboroch nájdete jednak mapy vo formáte A3, jednak mapy vo veľkom formáte. Vzn č. 1/2008 i správy projektujúceho útvaru. Súbory si môžete prezrieť na obrazovke (klik ľavým tlačítkom myši) alebo stiahnúť k sebe do počítača (klik pravým tlačítkom myši).

Dokumenty : Mapy:
VPN - správa SaŽP Širšie vzťahy
Prehľad stavebných a iných zámerov Urbanizmus
VZN č.1/2008 Urbanizmus A3
Infraštuktúra
Infraštuktúra A3
Pôda
Pôda A3
Ochrana prírody
Ochrana prírody A3
Regulatívy
Regulatívy A3