Obecný úrad v časti "Tlačivá a dokumenty - obecné dokumenty" zverejňuje návrh VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda.

separovany zberV našej obci bude prebiehať mesačný vrecový zber a odvoz zložiek separovaného odpadu v nasledovných termínoch :

19.09.2018 (streda), 

11.10.2018 (štvrtok), 

15.11.2018 (štvrtok), 

03.12. 2018 (pondelok). 

pesVážení občania, v utorok 1.5.2018 od 8,30 hod pri cintoríne a od 11,00 hod na Doline sa uskutoční povinná vakcinácia psov proti besnote. Cena vakcinácie za jedného psa je 7 € a bude ju ako každoročne prevádzať MVDr.Jaroslav Žufa.

Srdečne Vás pozývame na oslavy 73.výročia oslobodenia našej obce spojené so stavaním mája, ktoré sa uskutočnia v pondelok 30.4.2018 o 17,00 hod. so zrazom účastníkov pred obecným úradom, odkiaľ pôjde sprievod k pamätníku padlých a potom následne k športovému areálu, kde bude krátky kultúrny program a stavanie mája.

den zemeObecný úrad touto cestou ďakuje občanom a členom jednotlivých zložiek pôsobiacich v obci za to, že sa v sobotu 14.4.2018 zúčastnili tradičného jarného upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme. Tejto peknej akcie sa zúčastnilo viac ako 150 našich občanov, ktorí svojou účasťou a prácou prispeli k tomu, aby sa naša obec stala krajšouĎAKUJEME.